^
Senesis
Melele xa Hi Tepeas ni Ut Nesao e Ut Etan
Tetep Iaxa Hi Tepol ni Moletin e Melele xa Tetiamu
Suse xa Tesaen Temei e Ut Etan
Ken Bas Vin Evel
Tumulen Usil Noah
Tetep Iaxa Sepinien Xil Mei Tehe Holu
Iahova Mikes Ebram Tengan Vahusili
Hi Pol ni Hitxatien te Xeih Del Ebram
Hi Biles His Ebram mei be Ebraham e Misa Sexien te Vexaho mini Tengan Vapisen Hitxatien te Xeih Nalu
Hitxatien na Iahova mei Mistal be Reitin e Serah Nggur Aesak, Nat Ebraham
Hi Misemae ni Ebraham Tengan Vasa Meulien na Horamue Nan Aesak Vahe Sanien Eo Nan mini
Hi Pol ni Hitxatien te Xeih Tei Del Aesak
Siekob, Nat Aesak, Mikan ni Tuxolxatien na Muimol e Milesae Be Ut Sav
Hi Pol ni Hitxatien te Xeih Tei Del Siekob e Biles Hisen Mei Be Isrel
Siosep, Nat Siekob, Mei be Slev
Tave Ti Neta xa Sakpisien Xil Lamei e Meulien na Siosep, Hi Duxol Xati
Hi Nggur Rat Siosep ra Nim te Xeih e Milingi Mei Be Vat te Kavmen tahal Isip
Hi Misak ni Siosep Mei be Suse Teteh Meulien en na Siekob e Vatimol Nan Xil Vus
Siekob Be Hal Isip Del Vatimol Nan Xil e Hi Pol ni Xil Mei Labe Holu
Sepinien Kor e Maten na Siekob
Maten na Siosep