Sosua
1
Hi Misemae mi Sosua tengan Ha Ileh Tan Xil tahal Kenan
Sosua 1:1-9
Dutou ni maten na Mosis xa tehe eloheoh na Iahova, Iahova misepin mi Sosua (nat Nun) xa tehe he Mosis, bitene, “Mosis xa tehe eloheoh navan mat tuei. Ma xosali, uvue xatuk itel mol-Isrel xil vus tengan mukakao ha muhur xoteh Oeisal Sodan e ha muhe tan xil xa inou nisa ni mi xamim. Ixoni ngan xa inou natehit xati mi Mosis, tan xil vus xa ti mukakao en, inou nasa xil vus ngamu be namim. Haxot xil te tan namim de uruvuol e rin xa be saot ba duxoh vathu xil tahal Lebanon xa de rin xa be not; e Oeisal Upretis xa mahulong xa de rin xa be ist, e tan xil vus na mol-Hit xil, e ba duxoh Tas Medeterenia xa de rin xa be wes.
“E melengien xil vus xa di omeul oda, ut xil vus xa uta en, tatit moletin tovuol mun xa mikila lavas tan ni xouk. Inou nite visaluk ixoni ngan taxa natete visal Mosis. Reitin, inou nite visaluk vehakut e ninastokoveinuk ti. Ma upol ni nenemien nam ixeih e ulum nakan ti. Usoh ixeih vengan xa xouk iaxa uhe vat na moletin xil ak e utel xil tengan ha muhur tan xa natehit xati mi avu namim xil tetiamu. Reitin, upol ni nenemien nam ixeih e ulum nakan ti.
“Ulaxat kuh xouk tengan uhusil rae xil vus xa Mosis, eloheoh navan, tesa ni minuk. Onasin ti rae xil ak, e holesok xil vus xa di osak tengan upol ni e rute xil vus xa uha en mei istal ihe reitin. Vehakut uvuli Vanuvei te Rae xil, e unem usili e melengien e vongien. Ixo rin ak, ma xouk mikila upol ni naha xa ladisi di en. Imak, ma holesok xil vus xa xouk uling hem en mei ihur huite, e naha xil xa ti usak tengan opol ni mei istal ihe reitin.
“Reitin, nabit namit rilomun ni mi xouk xa upol ni nenemien nam ixeih e ulum nakan ti. Lem namulul ti e onanem male ni xouk ti, vengan inou, Iahova, Hi nam, nite visaluk e ut xil vus xa uha en.”