Lamentesen
1
Mol-Isrel Xil Laling Nenesien Nae e Iahova Melele xa Ladi e Kantri tahal Babilon
Lamentesen 1:8; 2:17; 3:19-26
Xir, moletin xil tahal Serusalem, tesaen nar holu pupu,
e di pol ni xir ratamese ti pe met Iahova.
Ngan xil xa latemerere ni xir, taxeak, lanem misa mi xir,
vengan xa lapus kil tesaen nar nggoni ngan xa di raka hon.
Ma di ramuis e di rasikoe xol valnao xir
vengan xa rabe unoun.