Sam
1
Sien iti mi ngan xil xa kakaoen nae momal
Sien iti mi ngan xil xa
di lasin nenemien xa moletin xil xa lakavui di lasa ni,
di latahusil ti sexien na moletin tesa xil,
e di latamos ti vatel ngan xil xa lasep pepamen usil holesok xil na Hi.
Moletin xil ak di lapus sien
e melele xa di lalong xat rae xil na Iahova.
Io, melengien e vongien, xil di lanem usili.
Xil langgoni vatiei xil xa lalihi di seri oei.
Xil di laso huite e melele xa momal,
e ute misakras vamen e vakiri.
Holesok xil vus xa moletin xil ak di lapol ni mei bos pupu.
 
E moletin xil xa lakavui latamak ti.
Xil langgoni valit uit xa tavos ti xa di laso rerati reling utute xa bos,
e votiang di bui lelen ni.
Ma melele xa Hi ilepis rin na moletin xil,
xi isa longpangasien mi moletin xil ak xa lakavui.
Xil lasakras lati visal ngan xil xa kakaoen nae momal.
Vengan ngan xil xa kakaoen nae momal,
Iahova ilaxat kuh xil e isikoe xol xil.
E ngan xil xa kakaoen nae mikavui,
xil ladi e suse te maten tang.